Tag: bột trét tường ngoại thất

Bột trét ngoại thất Terraco Handycoat 63110 (thùng 5kg)

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Bột trét ngoại thất Terraco Handycoat 63110 25kg

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Walnut

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Rimu

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Oak

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Maple

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Jarrah

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Ebony

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate White

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam

Timbermate Teak

Thông số chung Hãng sản xuất Sơn Việt Loại Bột trét ngoại thất Thông số kỹ thuật Xuất xứ Việt Nam