Tag: sơn cao cấp

Sơn nước nội thất Expo Poly In New 3.35L

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Thông số chung Hãng sản xuất Expo Loại Sơn nội thất Thông số kỹ thuật Độ phủ(m2/l) – Thể tích (Lít) – Xuất xứ Việt Nam

Sơn nước nội thất Expo Poly In New 18L

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Thông số chung Hãng sản xuất Expo Loại Sơn nội thất Thông số kỹ thuật Độ phủ(m2/l) – Thể tích (Lít) – Xuất xứ Việt Nam

Sơn lót chống rỉ 4 Oranges Poly Oxide Primer xám 17.75 Lít

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Thông số chung Hãng sản xuất Expo Loại Sơn nội thất Thông số kỹ thuật Độ phủ(m2/l) – Thể tích (Lít) – Xuất xứ Việt Nam

Sơn dầu 4 Oranges Poly Oxide Primer 18 lít

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Thông số chung Hãng sản xuất Expo Loại Sơn nội thất Thông số kỹ thuật Độ phủ(m2/l) – Thể tích (Lít) – Xuất xứ Việt Nam

Sơn nước nội thất Expo Poly In New 18L

Tình trạng: Mới Bảo hành: Không có Nguồn gốc: Chính hãng Thông số chung Hãng sản xuất Expo Loại Sơn nội thất Thông số kỹ thuật Độ phủ(m2/l) 10 – 12m2 /lít/lớp ( Đã pha loãng ) Thể tích (Lít)